Projeler


KOMPLE KARBÜR DERİN DELİK MATKAP UÇLARININ SERİ ÜRETİMİNE AİT GEREKLİ KALİTE KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI (02/2014)

Proje, KOSGEB AR-GE İnovasyon Destek Programı kapsamında geliştirilen “Komple Karbür Derin Delik Matkap Uçları”nı seri ve standart olarak ölçebilmek için ihtiyaç duyulan kalite kontrol sistemini kurmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda uygun takım ölçüm tezgahının temini ve uygun nitelikli personellerin istihdamı ile kalite kontrol sistemine ait dokümantasyon ve diğer altyapının hazırlanması hedeflenmektedir. 
Böylece üretilen “Komple Karbür Derin Delik Matkap Uçları”nın istenilen özelliklerde olup olmadığı seri ve doğru bir şekilde kontrol edilmesi sağlanacaktır.

 

KOMPLE KARBÜR DERİN DELİK MATKAP UCU GELİŞTİRİLMESİ (09/2011)

Takım kesici uç çap ölçüsü D olmak üzere, derinliği L>5xD olan delik operasyonlarını tek yönlü olarak bir seferde delebilen matkap uçlarına, “Derin Delik Matkap Uçları” adı verilmektedir. Gerek talaşın ve kesme ağzında oluşan sıcaklığın tahliyesi, gerekse matkap rijitliğinin azalması bakımından derin delik matkaplarının geliştirilmesi daha karmaşıktır. Derin delik matkapları, kısa matkaplardan ayıran farklı tasarım kriterleri ve araştırma parametreleri içermektedir. Delik delme esnasında talaş ile helisel kanallar ve matkap ile işlenen yüzeyler arasındaki sürtünme kuvveti, temas yüzeyinin artması nedeniyle daha büyük olması, talaş açısının ağız boyunca değişmesi ve bundan dolayı ağız boyunca farklı kesme şartlarının oluşması, kesme özellikleri açısından zayıf bir geometri olan radyal ağız yapısı bulunması, matkap uçlarının daha ağır şartlarda çalışmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hem üretimdeki zorlukları hem de ürünün performansına etki eden bir çok parametre olması, derin delik ucu üreten firmaların yaptıkları özgün katkılar ile ürünlerini ön plana çıkartmaları için fırsat oluşturmaktadır. 

Buradan hareketle,
Projenin konusu “Komple Karbür Derin Delik Matkap Ucu Geliştirilmesidir.” 
Projenin kapsamı ise; hedeflenen ürüne ulaşabilmek için; tasarım, tasarım doğrulama, prototip ürün üretimi ve ürün testleri gibi gerekli AR-GE faaliyetlerinden oluşmaktadır.